Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ


Β΄  Ε.Λ.Μ.Ε.-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                   
Πρ. Κορομηλά 51    
ΤΚ 54622                                                                  Θεσσαλονίκη,  5/6/2019               
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                                                                                                                       
Τηλ & Fax: 2313 087277                                                                                   
e-mail : b.elme.thess@gmail.com                                              
                                         

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ

Συναδέλφισσες/οι,

gια την καλύτερη οργάνωση και εξυπηρέτηση όσων ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια εισόδου στα πρατήρια του στρατού, το Δ.Σ. της Β΄ ΕΛΜΕ-Θεσσαλονίκης αποφάσισε να  ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία :
  1. Κάθε ενδιαφερόμενος/η συνάδελφος/ισσα θα συμπληρώσει μία αίτηση χορήγησης βεβαίωσης πληρωμής συνδρομής (επισυνάπτεται)  και θα την αποστείλει ηλεκτρονικά στο email της Β΄ΕΛΜΕ  b.elme.thess@gmail.com .

  1. Το διοικητικό συμβούλιο της B΄ ΕΛΜΕ, αφού διαπιστώσει πως είστε τακτοποιημένο οικονομικά μέλος της για το τρέχον έτος, θα  αποστείλει ηλεκτρονικά στο προσωπικό σας  email την βεβαίωση .

  1. Αφού παραλάβετε την βεβαίωση από την Β΄ΕΛΜΕ μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία κατάθεσης των απαραίτητων εγγράφων στην ΟΛΜΕ. Συγκεκριμένα μετά τη συμπλήρωση της φόρμας (http://olme-attik.att.sch.gr/new/?p=12061)  θα επακολουθήσει επαλήθευση των στοιχείων και έλεγχος και θα σταλεί στο email που θα δηλώσετε ο τρόπος εμφάνισης της κάρτας.
  2. Επισυνάπτονται οι  οδηγίες της ΟΛΜΕ, που αφορούν τον τρόπο έκδοσης της κάρτας εισόδου στα πρατήρια. Θα ακολουθήσει διασταύρωση στοιχείων ανάμεσα στην ΟΛΜΕ και στην Β΄ΕΛΜΕ προκειμένου να οριστικοποιηθεί η διαδικασία έκδοσης της κάρτας. 

Να σημειώσουμε ότι η έκδοση της κάρτας αφορά  τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της Β΄ ΕΛΜΕ - Θ.


 Για το  ΔΣ   της   Β΄ Ε. Λ. Μ. Ε. – Θ.


      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Η  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                           ΤΟΔΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                 ΠΟΛΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΑΙΤΗΣΗ

                                                                               

Επώνυμο .............................................                   
                                                                               
Όνομα .................................................    

Όνομα Πατέρα ...................................                          
Ειδικότητα (Π.Ε.) ...............................                   
Σχολείο που υπηρετώ .........................                   
.............................................................
Αριθμός Μητρώου:…………………
Αριθμ. Ταυτότητας: ...........................
Δ/νση κατοικίας .................................                   
.............................................................                   
Στοιχεία. επικοινωνίας
Τηλέφωνο κιν.:……………………
Email : ………………………….

ΘΕΜΑ: «Αίτημα για έκδοση βεβαίωσης πληρωμής της συνδρομής για το συνδικαλιστικό έτος 2018-19 προς  τη  Β΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για  την έκδοση κάρτας εισόδου σε στρατιωτικά πρατήρια.»

Θεσσαλονίκη … /….  / 2019

ΠΡΟΣ

Το Δ.Σ. της Β΄ΕΛΜΕ ΘεσσαλονίκηςΣας παρακαλώ να μου χορηγήσετε

ΒΕΒΑΙΩΣΗ πληρωμής της συνδρομής για το συνδικαλιστικό έτος 2018-19 προς  τη Β΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσω  για  την έκδοση κάρτας εισόδου από την ΟΛΜΕ σε στρατιωτικά πρατήρια.

                                         Ο αιτών /ούσα                            Υπογραφή