Δευτέρα 24 Απριλίου 2017

Οργανικά κενά και πλεονάσματα Απρίλιος 2017

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ

Οργανικά κενά και πλεονάσματα στη δίνη της εφαρμογής των μνημονίων κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ – ΟΟΣΑ

 Η πολιτική αυτή δεν πρέπει να περάσει με τη δική μας συναίνεση.

     Οι αιρετοί και τα μέλη των ΠΥΣΔΕ να καταγγείλουν και 
        να μην υπογράψουν τα κενά και τα πλεονάσματα 
          νομιμοποιώντας την πολιτική της κυβέρνησης.

Η εγκύκλιος για τα οργανικά κενά και πλεονάσματα του Υπουργείου Παιδείας για το 2017 είναι ευθυγραμμισμένη σε ακόμη πιο προχωρημένο βαθμό με την εφαρμογή των μνημονίων στην εκπαίδευση. Είναι η πολιτική, που επιβάλλει τον δημοσιονομικό κόφτη και τις αυτόματες περικοπές, την πλήρη κινητικότητα και ευελιξία