Τρίτη 16 Ιουνίου 2015

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Β ΕΛΜΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Τι είδους διευθυντικά στελέχη είχαμε μέχρι τώρα

Πολλά από τα Διευθυντικά στελέχη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είχαμε μέχρι τώρα ήταν συνήθως «συνάδελφοι» επιλεγμένοι με βάση τα τυπικά προσόντα και τις λεγόμενες μοριοδοτούμενες συνεντεύξεις που όλοι γνωρίζουμε το ρόλο τους. Ήταν κατά κύριο λόγο «συνάδελφοι» που ασκούσαν κατά πλειοψηφία και κατά γράμμα όλες τις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων που τις εφάρμοζαν άκριτα, υποτακτικά και πολλές φορές με ζήλο στην προσπάθεια ανάδειξης της εξουσίας  που είχαν,  σκορπώντας φόβο και απειλές σε περιπτώσεις αντιδράσεων, είτε μεμονωμένων συναδέλφων είτε συλλόγων.
Ελάχιστα στελέχη αντέδρασαν έμπρακτα και εγγράφως ενάντια στην επιστράτευση, στις διαθεσιμότητες των άλλων συναδέλφων τους, στην καταστρατήγηση του ωραρίου, στην εφαρμογή της  αξιολόγησης - αυτοαξιολόγησης, στο «εντέλλεσθε»,  στην εφαρμογή παράνομων και προφορικών εντολών και στις αυθαίρετες μετακινήσεις και μετατάξεις της αναγκαστικής κινητικότητας των συναδέλφων τους, συνέπεια της αντιεκπαιδευτικής ευρωπαϊκής και εγχώριας πολιτικής. Η συμπεριφορά τους και ο ζήλος υπακοής τους στις ενέργειες και εντολές των ανωτέρων τους, δημιούργησαν έντονο κλίμα εκφοβισμού, ανταγωνισμού, διαίρεσης, διάλυσης και συνοχής των συλλόγων της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015

 
AΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣΔ.Ε.
ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ τους συναδέλφους μας που ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΑ ΕΠΑΛ!
Η ελπίδα βρίσκεται πάντοτε, και μόνο, μέσα στους αγώνες!
 Η επαναφορά εκπαιδευτικών και ειδικοτήτων στα σχολεία απετέλεσε βασικό αίτημα του εκπαιδευτικού κινήματος εδώ και 23 μήνες.