Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

ΝΤΡΟΠΗ

Ν Τ Ρ Ο Π Η !!!
...τέλος  στην κτηνώδη ύλη που πνίγει την ευφυΐα


...τέλος  στην κτηνώδη ύλη που πνίγει την ευφυΐα
...τέλος  στην κτηνώδη ύλη που πνίγει την ευφυΐα
...τέλος  στην κτηνώδη ύλη που πνίγει την ευφυΐα
...τέλος  στην κτηνώδη ύλη που πνίγει την ευφυΐα

Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017

ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
Συνάδελφοι –ισσες
Την Τρίτη 20 Ιουνίου οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα καλούνται να συνεδριάσουν κάτω από τον τίτλο «ειδική συνεδρίαση των μονίμων συνυπηρετούντων εκπ/κών» με σκοπό την συμπλήρωση «φύλλων αποτίμησης» της προσωπικότητας των υποψήφιων διευθυντών.

Διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των Διευθυντών σχολικών μονάδων

Διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των Διευθυντών σχολικών μονάδων


1.                  Πριν την έναρξη της διαδικασίας όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΔΗλωση των μόνιμων εκπαιδευτικών του
______________________
για μη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης
Σήμερα, Τρίτη 20 Ιουνίου 2017, έπειτα από την πρόσκληση των μόνιμων εκπαιδευτικών του ____ __________ με θέμα τη διατύπωση γνώμης των