Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπ/σηςΒαθμός Ασφαλείας:
Βαθμός Προτερ.:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. &  Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄

-----

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ


Μαρούσι,  31-08-2015       
Αρ. Πρωτ.:  135159/E2                
Ταχ. Δ/νση::           Α.Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη:           151 80   ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα:           www.minedu.gov.gr
e-mail  :                 A/θμια:   ppe3@minedu.gov.gr
                B/θμια:  dprb@minedu.gov.gr  


ΠΡΟΣ:  1.
Περιφερειακές  Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης
       
Πληροφορίες:
Α/θμια:                    
Σ. Ράμμου              
Α. Μπούσουλα

Β/θμια:   
Α. Παναγιώταρου
Π. Μπεκρή


:
:


:
:


210 3442467
210 3442467


210 3442750
210 3442750
2.Διευθύνσεις  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης
       ΘΕΜΑ: «Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπ/σης»

Ύστερα από την προκήρυξη των εκλογών και εφόσον δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και του προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), διευκρινίζουμε ότι:
Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταθέσεων και η α’ φάση αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, δύνανται να αναλάβουν υπηρεσία είτε στη Διεύθυνση μετάθεσης ή απόσπασης –εφόσον δύνανται να προσέλθουν σε αυτή- είτε στη Διεύθυνση οργανικής προέλευσης. Στη δεύτερη περίπτωση οι Διευθυντές εκπαίδευσης οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόσπασης, θα ενεργήσουν κατά τα ανωτέρω. Για όσους εκκρεμεί η διαδικασία των αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, θα αναλάβουν στην οργανική τους θέση εφόσον δύνανται να προσέλθουν σε αυτή, άλλως στην πλησιέστερη της διαμονής τους Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Την ανάληψη αυτή οι Διευθυντές εκπαίδευσης οφείλουν να αποστείλουν στην οργανική θέση των εκπαιδευτικών με κάθε πρόσφορο τρόπο.
Όσοι αποσπάστηκαν σε υπηρεσίες ή φορείς του ΥΠΟΠΑΙΘ θα αναλάβουν υπηρεσία στη θέση απόσπασης.
                                                                                                   
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


   ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ


Εσωτερική Διανομή: 
1.       Γραφείο κας Υπουργού
2.       Δ/νση Διοίκησης Προσ/κού Π.Ε.
Τμήμα Γ’    
3.       Δ/νση Διοίκησης Προσ/κού Δ.Ε.
Τμήμα Γ’   

Δεν υπάρχουν σχόλια: